Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

17. „Народна Торговля" у Львові, 1883. р.

Не зражуючись отсими подіями піднимають Василь Нагірний архитект у Львові і о. Евген Дудкевич парох в Рудні під Львовом — думку заснування першої руської установи торговельної під фірмою: „Народна Торговля", стоваришеннє зареєстроване з обмеженою порукою у Львові, з метою: корисного набування і продажі товарів, закладання крамниць, посередничення при закупні і доставі товарів та достарчування фондів до ведення торговлі.

Першими директорами „Народної Торговлі" поставлено: Василя Нагірного, Апольона Ничая і Северина Держка. Першим предсідником Управляючої Ради був о. Евген Дудкевич.

„Народна Торговля" основувалась в р. 1883. на членських уділах по 10 зл. ав, = 20. а. к., як також на вкладках до обороту. Початок її був незвичайно
204

трудний, бо недовірє нашої суспільности до всякої економічної роботи, по руїнах обох банків селянських, було сильно вкорінилось. Трудности були також в доборі своїх людей, що мали вишколюватись на солідних купців. Та треба сказати, що деморалізація виплекана „русским банком", почала продиратись

і до сеї молодої інституції, так що її розвій і дальше істнуваннє були поважно захитані. А щоб не допустити до сього, аби „Народна Торговля" перемінилась в „комерческую здєлку" до виманчування „пособій" з Росії, постановила народна партія викурити з управляючого совіта і з дирекції „Народної Тор-

205

говлі" всіх Руссофілів шкідників, та віддати її в руки людей чесних, що бажають дійсно розвитку нашої торговлі.

Отсей двобій відбувся на загальних зборах „Народної Торговлі" в дні 1. падолиста 1890, на котрих листа народовців до Управляючої Ради побідила 110 голосами проти 80 голосів русофільських. Та на ніча

не здалися всякі наклепи і грізби виниманнєм вкладок, — „Народна Торговля" стала добре розвиватись, бо в ній обняли провід люде з чистими руками.

З молодших людей вибивались тут: Ілярій Герасимович, Філярет Гладилович, Іван Петрушевич, Еміль Темницький і Микола Заячківський. З поміж них видержав на своїм становищі Микола Заячківський і став опісля директором „Народної Торговлі"...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.