Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

24. Організація руських ремісників у Львові, 1884 р.

Заходами д-ра Корнила Сушкевича і Маркила Желехівського заснувалось було в р. 1874, — товариство рукодільників „Побратим" у Львові. Текст статуту був видрукований в двох язиках: руськім і польськім. Се товариство мало на ціли: „образованнє і матеріяльну підмогу своїх членів", а іменно через:

„1. заохочуванє до ощадности;

2. уділенє упроцентованих зворотних залічок;

3. уділенє запомог в разах надзвичайної потреби;

4. покритє коштів недуги або погребу членів дійсних і погребу їх жен;

5. вспиранє інвалідів, тож само вдів і сиріт, позісталих по дійсних членах Товариства;
223

6. відчити зі всяких відомостей, і забави уряджені для членів Товариства і гостей;

7. згромадженє в салях Товариства для вспільної забави і ігр товариских, з котрих виключають ся карти;

8. закладанє книгозборів." Але отсе товариство не вдержалось. Та аж в р. 1883. відозвались наші міщане львівські, як Михайло

224

Сембратович, Михайло Спожарський, Павло Мартинів, Григорій Івахів, Дмитро Ковальський, Лев Качоровський і инші, і запросили мене, щоб я уложив їм статут товариства та заняв ся заснуваннєм, зглядно їм допоміг до сього діла. Сею справою заінтересували ся також: Василь Нагірний і Андрій Скородинський, урядник „Просвіти", та ми допровадили до щасливого заснування першої нашої міщанської орґанізації у Львові, що поклала своєю метою: стати розсадником, з котрого відродяться давні руські ремісники і міщане.

225

Товариство руських ремісників „Зоря" у Львові постановило у своїм статуті: піддержувати життє товариське, образувати ся і матеріяльно підмагати членів.

В дні 27. мая 1884, уконституовав ся перший виділ товариства руських ремісників „Зоря" у Львові, вибираючи головою: Василя Нагірного, заст. голови: Михайла Сембратовича, касієром: Павла Мартинова, та секретарем: д-ра Костя Левйцького.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.