Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

25. Друге віче академіків в Коломиї, 1884 р.

Перша громадна вандрівка нашої молоді відбулась в часі ферій р. 1884. Провідником сеї вандрівки був студент прав Микола Шухевич, та Іван Франко написав: "Вандрівничу літопись".

Тоді уладжено друге віче академіків Русинів в Коломиї, 7. серпня 1884, скликане товариствами: „Академічне Брацтво" у Львові, „Січ" у Відні і „Союз" в Чернівцях. На сім вічу явило ся 160 академіків (студентів).

Віче отворив Ярослав Кулачковський зі Львова, та у своїм привіті згадав слова Володимира Барвінського, що нарід руський сам собі радити повинен і шукати своєї оборони на народних вічах. Зібрані вибрали провідником віча д-ра Костя Левйцького, заступником д-ра Льонгина Озаркевича, та секретарів: Л. Жалківського з Черновець, Л. Воєвідку з Відня і М. Світенького зі Львова.

Відтак Ярослав Кулачковський узасаднив резолюції: про заведеннє руських викладів і катедри руської історії на університеті у Львові, як також гімназій і реальних шкіл з руським язиком викладовим в цілій Сх. Галичині; Богдар Кирчів: про потребу катедр з руським язиком викладовим на богословськім виділі у Львові; Вол. Кобринський: про заведеннє медичного виділу у Львові; Петро Кумановський: про обсаду катедри літератури і язика руського на університеті в Чернів-
226

цях; Евген Озаркевич: про матеріяльне положеннє руських академіків; Микола Шухевич: про заснуваннє літературно-наукового журнала і перепони заспокоєння сеї потреби, та Василь Подянський: про освіту нашого жіноцтва, — та потребу спроможности ширшої освіти.

По проведенню нарад і ухваленню відносних резолюцій закінчив віче провідник нарад д-р Кость Левицький, висказуючи, що наша будучність лежить в руках тої молодої громади, з грудей котрої виливались перед хвилею так поважні і чисті чувства любови і посвячення до всього, що своє та рідне.

Отсе віче, що відбулось без участи русофільських студентів, поклало перед собою і перед народом програму ширшої діяльности на будуче...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.