Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

20. Надзвичайні збори „Народної Ради“ у Львові, 1894. р.

Тоді скликано загальні збори політичного товариства „Народна Рада“ у Львові, на день 3. мая 1894, щоби прояснити сучасне положеннє, що заострювалось взаїмним тактичним поборюваннєм. Тут п. Романчук зясував відносини між нашими послами: в Раді державній та їх політику супроти правительства і Поляків,— а п. Вахнянин обстоював при. своїм, та не хотів піддати ся своїй орґанізації політичній, з котрої вийшов в посли, і заявив: Ухвалюйте опозицію, а я з обраної дороги не зійду,... бо в політиці не треба бути нервовим,— треба виждати...

По горячій дебаті приняли збори більшістю чотирох пятих голосів внески д-ра Евгена Олесницького: 1) збори заявляють ся тільки за політикою прінціпіяльно оснуваною на боротьбі за свободи конституційні; 2) похвалюють виступленне п. Романчука з Руського Клюбу в Раді державній, коли побачив, що Клюб веде політику шкідну; 3) висказують невдоволеннє з поступовання тих послів, котрі впровадили найновійший курс політики,— та заявляють, що лиш ті посли уважаються репрезентантами народного руського сторонництва, котрі підуть дорогою вказаною п. Романчуком і стануть на відпорнім становищи суправительства... Сею постановою зачалось трактувати народну справу — наче політику осіб: Романчук, чи Барвінський — Вахнянин...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.