Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

7. Збори „Народної Ради“, 1896. р.

На день 30. січня 1896, скликало товариство політичне „Народна Рада“ у Львові загальні збори, котрим проводив п. Окуневський, та виголосив тут патріотичну промову, щоб до борби ставати в знамя віри в силу народу. Голова товариства п. Романчук представив, що наше положеннє політично не поліпшилось, а економічно проявилось невідрадним фактом еміґрації. Тому треба нам задержати солідарність і карність в народних справах та вести безвпинну роботу орґанізаційну між народом. В дебаті на сю тему промовляв також д-р Іван Франко, котрий приступив був до народної партії.

На сих зборах виголосив проф. д-р Йосиф Олеськів: реферат про еміґрацію. Він виказував, що невідрадний стан економічний галицького рільника-хлібороба є причиною еміґрації, та що сей нарід самочинно і нездержимо виладовуєть ся до Зєдинених Держав Америки на зарібки або до Бразилії і Канади на ґрунт...

По поводу еміґрації написав Юліян Бачинський в р. 1895, працю: Україна Irredenta, суспільно-політичний скіц, інтересну в тодішних відносинах.

А тимчасом Сойм краєвий нічого не зділав для ратування безрадного галицького хлібороба, що покидав рідну землю, та Рада державка у Відні приймила закон проти несовісного і шкідного ділання агентів еміґраційних...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.