Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

13. Двобій графа Баденього, 1897. р.

На підставі сих постулятових переговорів з партіями правиці скликано Раду державну на нову сесію, на 23. вересня 1897. Та зараз на першім засіданню Палати послів поставив п. антисемітський
297

Ґреґоріґ запит до президента Палати, чи се правда, що в Палаті мають бути перебрані аґенти поліційні. Сей запит викликав пекольний крик з боку німецьких послів та зневаги на адресу правительства і графа Баденього, як: Hinaus Badeni in die Polakei, і т. и. Найголоснійший був п. Вольф, і він мав крикнути: Badenische Schufterei. Отсе так тяжко розгнівило графа Баденього, що він постановив визивати послів у двобій,— думаючи, що сим способом відстрашить їх від обструкції парляменту, та на перший клич визвав він п. Вольфа за його зневажливі вискази на першім засіданню Палати послів.

Посол Вольф не злякав ся, приймив визов, та в дні 25. вересня 1897, явив ся зі соїми свідками пп. д-ром Лємішем і д-ром Сільвестром у військовім інституті, де прибув також граф Бадені зі своїми свідками: генералом кавалерії графом Ікскіль і полковником Решем. У двобою на пістолети, при першій виміні стрілів поцілив п. Вольф графа Баденього в праву руку так сильно, що зараз пустилась кров і наступила неспосібність до дальшої боротьби у графа Баденього. Противники вдали ся в коротку розмову і подали собі руки...

Так покінчився політичний двобій графа Баденього, що мав на меті оборону чести особистої, як також скріпленнє панування зелізної руки,— а рука не дописала. Поляки величали лицарство графа Баденього за оборону чести народу польського, а Німці величали свого лицаря Вольфа, та закидали графу Баденьому, що замість добре правити, лихо держить ся у двобою, та дехто казав, що при виборах струями потекла кров хлопська, а за те пішла дрібка крови графської.

Наші посли незалежні були в дні 26. вересня 1897, у міністра судівництва Ґляйспаха і домагались амнестії для селян позасуджуваних з приводу виборів, але з сього нічо не вийшло, бо амнестія не відповідала політиці графа Баденього.

Та по короткій перерві розпочалась в дні 13. жовтня 1897, в Палаті послів нова розправа, бо німецькі

298

посли поставили пять наглих внесків з обжалуваннєм: правительства трафа Баденього, наслідом чого зірвалась нова буря в парляменті.

Президент Палати послів д-р Катрайн (німецький клерикал) зложив свою гідність, бо не хотів ломити німецької обструкції...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.