Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

21. Почин кооперативної орґанізації, 1894. р.

Творити для себе економічні установи може тільки нарід самосвідомий, а дійти до свободи національної

— може тільки нарід економічно незалежний, значить заможний.

Отсим шляхом ішли ми галицькі Українці. По підготовних заходах орґанізаційних нашої „Просвіти“ та поширенню думки про конечну потребу: ратувати ся власними силами — зачали ся у нас в р. 1894 засновувати реєстровані стоваришення (кооперативи) — для взаїмного кредиту. Перші такі кредитові стоваришення завязувались на підставі статуту, уложеного д-ром Теофілем Кормошем в Перемишлі.

Опісля дійшли ми до заснування краєвої інституції кредитово-орґанізаційної під фірмою: Краєвий Союз Кредитовий, стоваришеннє зареєстроване з обмеженою порукою у Львові,— в 1898. p., щоби
311

орґанізувати господарські спілки, старати ся для них про кредити і наглядати їх діяльність.

Думку оснування Краєвого Союза Кредитового у Львові підніс д-р Кость Левицький в 1896. р. та здійснив її комітет, до котрого увійшли були: д-р Ярослав Кулачковський, д-р Кость Левицький і д-р Стефан Фефак. Краєвий Союз Кредитовий поклав


Кость Паньківський

почин до орґанізації наших стоваришень (кооператив) кредитових як також торговельних і промислових.

Першими дійсними директорами Краєвого Союза кредитового були: д-р Кость Левицький, Кость Паньківський і Григорій Врецьона, опісля о. Александер Темницький. Першим предсідником Надзірної Ради

312


Григорій Кузьма

313

був старший радник: Григорій Кузьма, чоловік незвичайно чистого характеру.

Згодом Краєвий Союз Кредитовий покликав до життя: Товариство „Краєвий Союз ревізійний“ у Львові (1904. p.), щоби побіч себе створити спеціяльну установу для ревізії і орґанізування наших кооператив всіх видів.

З отсего виказуєть ся, що натиск зелізних рук не придавив нашого живчика народного, а навпаки побуджував нас до самооборони і живійшої праці.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.