Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

2. Програма д-ра Кербера, 1900. р. і перша промова п. Василька.

В межичасі, новий премієр д-р Кербер станув зі своїм міністерством в парляменті і 22. лютого 1900, виголосив програмову промову, та заявив, що після залагоди чесько-німецького спору приступить до упорядкування національних відносин в инших краях, та підчеркнув, що побіч національних справ є важні справи економічні, як інвестиції, будова нових шляхів зелізничих, піднесеннє промислу і и.

До програми нового правительства промовив по раз перший в дні 1. марта 1900, руський посол з Буковини: Николай Василько проти протеґування Румунів а помітування Русинами; він сказав, що на Буковині кориснійше бути Румуном, тому много Русинів вирікло ся своєї народности,— та приняв до відома заяву правительства, що воно буде стояти над сторонництвами...
336

Сей перший смілий голос посла руського з Буковини звернув на себе увагу в парляменті і в краю. Наша преса зараз піднесла, що зволощена родина Васильків вертає руському народови хоч одного свого члена. Николай Василько називав ся зпершу Старорусином і тому Руссофіли причислювали його до своїх,— але їх сподівання не здійснились, бо Василько став Українцем...

Палата послів не вернула до спокійної праці, бо хоча полагодила справу побору рекрутів, то відтак


Николай Василько

знова пішла в обструкцію, з котрої посли чеські не годні були вийти. Правительство д-ра Кербера предложило на засіданню Палати послів дня 8. мая 1900, проєкти язикового закону з циркулярними урядами в Чехії, а обструкція не переставала. Тоді президент міністрів д-р Кербер відкликав ся до Палати послів, щоб вона приступила до полагодження державних конечностей (9. мая 1900.) та неожидано замкнув сесію Ради державної. Відтак оголошено цісарський розпорядок, яким уповажнюєсь правительство побирати податки...

337

В місяці маю 1900, відбули ся спільні делєґації, і там цісар звернув ся до українського делєґата Вахнянина з запитом, на котрий він відповів, що належить до одинокого мирно успособленого сойму в Австрії, де полагоджують ся ріжниці в дорозі компромісовій... Отже гаразд!


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.