Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

3. Народні віча в краю за поділом Галичини і загальним правом виборчим.

В сім часі відбувають ся в краю народні віча і ставляють ся кличі: поділ Галичини на руську і польську часть та на злученнє руської части з Буковиною в одну цілість, як також домаганнє загального, тайного і безпосередного права голосування зі знесеннєм курій. В нашім краю було-тоді двайцять політичних товариств, повітових і окружних, та не всі вони однако провадили діла народні і тому треба було нераз накликати їх до живійшої діяльности. А деякі з них, як в Стрию, Турці і Жовкві, иноді виступали на власну руку, не оглядаючись на краєвий провід політичний. Та від р. 1900, нова орґанізація народного сторонництва переводить по повітах конституованнє повітових комітетів, і звідсі виходить в краю: одноціла і живійша робота між народом, котрою кермує Народний Комітет у Львові.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.