Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

4. Справи орґанізаційні і вибір д-ра Евгена Олесницького послом соймовим, 1900. р.

„Воля“, орґан української соціяльно-демократичної партії у Львові, подав в липні 1900, перші вісти про українську партію соціялістів в Росії, що в тайній друкарні видала програму з домаганнєм: демократичної української республики.

В дні 14. липня 1900, відбулось у Львові: віче „української молодежі“, на котрім студент Л. Цегельський виголосив реферат про конечну потребу істнування самостійної „Руси-України“. По сім рефераті поновлено з торічного віча справу зало-
338

ження руського університету у Львові, та постановлено вислати петицію до міністерства просвіти.

В місяці серпні 1900, відбувся в Парижі: міжнародний лікарський конґрес, на котрім заступали нашу Україну: д-р Іван Горбачевський, д-р Евген Кобринський, д-р Теофіль Гвоздецький, д-р Шміґельський і д-р Володимир Сіменович з Америки.

В сім місяці виступив у нас перший масовий штрайк рільничих робітників в повітах: Борщівськім і Мільницькім, з причини низької плати на двірських обшарах. Сей перший штрайк перейшов іще досить лагідно...

При доповнюючім виборі посла соймового з округа Жидачівського вибрано в дні 4. вересня 1900, д-ра Евгена Олесницького, який вже тоді добув собі за свою визначну діяльність: симпатію і довірє між нашим народом.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.