Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

16. Справа університету в Палаті послів і осуд львівського сенату.

Тимчасом в Палаті послів поставив п. Романчук в дні 19. падолиста 1901, наглий внесок, щоби правительство предложило Палаті проєкт закону відносно оснування руського університету у Львові, та до часу впровадження його в життє творило паралельні катедри з руським язиком викладовим, як також управильнило язик урядовий в львівськім університеті.

З цілого краю посипались привітні телеграми і письма з признаннями для подвигу наших студентів, та у Відні відбулось віче українських студентів і заявилось за оснуваннєм українського університету у Львові.

В обороні наших студентів внесли пп. Романчук і Барвінський: інтерпеляцію до міністра просвіти, дня 25. падолиста 1901. На сю інтерпеляцію відповів в Палаті послів міністер просвіти д-р Гартель, в дні 29. падолиста 1901. У своїй відповіди заявив він, що на підставі одержаних інформацій видав рескрипт про найскорше і строге переведеннє слідства, та про гр. кат. богословів, які головну участь мали в тих ексцесах, візвано церковну власть, щоби предложила реляцію,— але він готов є вислухати інформації з другої сторони...

Сенат університетський у Львові скоро покінчив перше слідство і релеґував на завсігди: Евгена Косевича і Володимира Темницького, та іще трьох студентів на кілька курсів.

На другий день, 30. падолиста 1901, оголосив львівський сенат університетський відозву до молоді академічної. В сій відозві осудив він демонстрацію наших студентів як зухвальство і прояву дикости слухачів народности руської, та візвав молодь академічну, щоби разом з властями академічниму берегла поваги і чести університету, що подає науки
358

в обох матірних мовах та є одинокою на світі вистою школою, де є руські катедри. Рівночасно розпорядив сенат, що дня 3. грудня 1901, розпочинають ся виклади з виємом богословських.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.