Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

45. Рішуча опозиція наших послів в парляменті.

На першім засіданню знова скликаної Ради державної, 17. падолиста 1904. р. през. міністрів д-р Кербер намагає ся приєднати Палату послів до ухвалення буджету державного узасаднюваннєм своєї політики, щоби борбу о власть в державі спровадити на правну дорогу. Та сим разом політика правительства д-ра Кербера стрінулась з невдоволеннєм значної більшости Палати послів. В дебаті над заявою президента міністрів промовляв також голова Руського Клюбу п. Романчук і виказував, що Сойм галицький і державна адміністрація стремлять до здержування
400

культурного та економічного розвою руського народу; що така політика, щоби національні потреби одного народу заспокоювати тільки за згодою другого народу, віддає одну національність на поталу другої, та що галицький Сойм, до котрого правительство відсилає. Русинів, показав ся цілком неспосібним до розвязання руської справи. Проти такого правительства, сказав п. Романчук, мусять руські посли станути в рішучій опозиції та побажати, щоби нове правительство з новим парляментом перевело відновленнє Австрії, для добра народів.

Політика „безпристрасної витривалосте“ д-ра Кербера ставала без виходу, та посередництво кола польського не помагало.

Дня 9. грудня 1904. р. прибула до Відня депутація: наших студентів, та під проводом пп. Романчука і Василя Яворського предложила міністрови д-ру Гартлеви домаганнє: утворення при львівськім університеті правничого виділу з руським язиком викладовим.

Міністер Гартель, признаючи в засаді те домаганнє оправданим — відповів, що брак фондів не призволює на разі заспокоїти сю культурну потребу руського народу.

Якраз тогож дня радила комісія буджетова над предложеннєм про угюважненнє правительства до емісії позички, та значною більшістю голосів відкинула відносне жаданнє правительства. До сього причинились також наші члени комісії буджетової: Романчук і Барвінський... Доля правительства д-ра Кербера була вирішена і воно мусіло уступити з кінцем р. 1904.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.