Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

51. Вічева аґітація про загальне право виборче в pp. 1905 і 1906.

Тоді „Народиий Комітет“ видав зараз: зазив до повітових орґанізацій в краю, щоб уладжували віча і демонстраційні збори за загальним голосуваннєм, аби масовим виступом поперти справу виборчої реформи. А відтак Ширший Народний Комітет проголосив в краю: маніфест до всіх Русинів Галицької землі, щоби у сім історичнім переломовім моменті гуртували ся до завзятої і рішучої боротьби, бо за волею монарха має бути скасоване старе право, а на його місце має прийти нове право неволеного люду!

В дні 25. грудня 1905. р. зібрався у Львові: Народний Зїзд і Народна Рада. В сих нарадах наше селянство брало участь в більшім числі, як звичайно, бо народні маси заінтересували ся живо політикою. По нараді над справою виборчої реформи і відносної політики, на підставі рефератів: д-ра Ко-
410

стя Левицького і д-ра Евгена Левицького, рішено між иншим вислати депутацію до президента міністрів барона Ґавча, щоби йому представити домагання руського народу в справі реформи виборчої, а в критичнім моменті скликати всенародне віче до Львова.

Цілий наш край горів вічами і народними зборами, до котрих приставало все, що жило в нашім народі та заінтересовувалось питаннєм кращої будучности і вишколювалось у політичнім життю, пориваючи всі партії до одноцільної акції.

В „Н ароднім Комітеті“ у Львові утворилась лябораторія матеріялів статистичних з виказами числа мандатів посольських, які належать ся руському народови в Галичині на підставі загального і рівного права виборчого, щоби доставити сі матеріяли нашій парляментарній репрезентації у Відні...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.