Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

15. Обнова міністерства барона Бека, 1907. р.

Узглядняючи домагання христіянських суспільників (антисемітів) під проводом п. Люеґера, як також чеських аґраріїв, що увійшли до парляменту в переважаючім числі,— приступив барон Бек, в місяці падолисті 1907. р. до обнови свого кабінету. Тоді дістали христіянські суспільники міністра рільництва: д-ра Ебенгоха, міністра Ґесмана для зорґанізування нового міністерства праці і міністра краяна Пешку, а Чехи міністра торговлі: д-ра Фідлєра і міністра краяна Карла Прашека (аґрарія). Тай Поляки при сій нагоді подякували графови Войтіхови Дідушицькому, який був для них за мало енерґійний, і висунули п. Давида Абрагамовича на свого міністра краяна.

При бурливім акомпоніяменті відбулось представленнє нових міністрів в Палаті послів. Від нашого клюбу вийшов окремий привіт міністрови Абрагамовичеви. Голова клюбу п. Романчук виголосив в Палаті послів застереженнє проти іменування міністром п. Абрагамовича і запротестував проти сього, щоби в Раді міністрів і корони міністер Абрагамович мав бути заступником краю Галичини, отже і нашого народу,— котрому належить ся там мати свого заступника...

Тут виступили Українці по раз перший з домаганнєм свого міністра та з прилюдного заявою, що міністра Поляка для Галичини уважають тільки міністром для Поляків.

По заіменуванню п. Абрагамовича міністром вибрало Коло Польське по раз перший своїм презесом не шляхтича, а національного демократа (всеполяка): д-ра Ґломбіньского.

Новий презес Кола Польського п. Гломбіньскі запрезентував ся дня 28. падолиста 1907. р. в Палаті
462

послів: протестом проти пруських замахів на природні права польського народу, а український соціял-демократ п. Семен Вітик прилучив ся до сього протесту, але рівночасно запротестував проти угнітання українського народу пануючою клясою в Галичині.

Наші посли: Олесницький і товариші поставили нагле внесеннє про державну підмогу для рільників, що понесли великі втрати наслідом браку паші і зарази худоби. Відтак відбула делєґація нашого Клюбу: конференцію з міністром рільництва д-ром Ебенгохом про наглячі потреби госпадарські рільничого населення в Галичині.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.