Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

20. Народний Зїзд, 1907. р.

З кінцем р 1907. відбули ся річні загальні збори „Народної Ради“ і великий Народний Зїзд національно-демократичної партії у Львові, в днях 25 і 26. грудня 1907. p., на котрих предложено звіти з цілорічної діяльности. Зокрема, д-р Кость Левицький предложив звіт з діяльности Народного
466

Комітету; п. Романчук з парляментарної діяльности, та п. Олесницький з діяльности соймової. Над сими звітами розвинулась широка дебата, в котрій замітний був голос критичний проф. Михайла Грушевського. Він закиду вав нашим послам, що вони за мало виступають перед світом як Українці, та наче скривають ся під назвищем Русинів. Не погоджував ся з тим, щоби вперід старати ся про наукові сили на університет,— а сказав, щоби посли вибороли університет, а ми постараємо ся о сили наукові,— та дорікав послам, що вони є дуже дразливі супроти гадок суспільности і преси.

При сій нагоді треба піднести, що в році 1892. зреформувано Товариство імени Шевченка у Львові в Наукове Товариство імени Шевченка, головно заходами професора Олександра Барвінського, та воно приступило до видавання наукових записок. Але великого діла довершив опісля наш учений проф. Михайло Грушевський, що незвичайним вкладом енерґії і знання зорґанізував людей до наукової роботи і поставив Наукове Товариство імени Шевченка у Львові на степени української академії наук{Пр. пop „Denkschrift an die Reichsratsabgeordneten in Sachen der Sicherung der Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg“, в справі матеріального забезпечення товариства.}.

Народний Зїзд одноголосно ухвалив тоді по дводневих нарадах: похвалу діяльности Народного Комітету; одобреннє діяльности наших послів соймових та повне довірє і признаннє парляментарним послам національно-демократичного сторонництва...

У всякому разі закінчили галицькі Українці рік 1907. корисним білянсом національно-політичним. Менше корисний білянс вийшов на Великій Україні, де вибори до третої Думи, з причини октройованого виборчого права, не дали Україні національного заступництва, та нова реакція стала загрожувати пробудженій Україні...

467


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.