Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

21. На переломі, 1907. р.

В останних роках навязала наша молодь, особливо з львівської духовної семинарії, зносини з угорськими Русинами, та наукові подорожі п. Володимира Гнатюка по угорській Руси, і прогульки співацького хору — не остали без наслідків для розбудження національних почувань наших братів на Угорщині.

Не забули про свій матірний пень і ті наші земляки, що їх доля загнала в заморську Америку, щоби у новім світі шукати свого, пристановища. В злучених державах орґанізують ся наші брати, щоби удержати і розвивати свою народність. Вони діждались вже свого епископа о Сотера Ортинського. А наші фармери в Канаді закладають свої школи...

Літературно-науковий Вістник, місячник літератури, науки й суспільного життя, в р. 1907. виходить у двох виданнях: львівськім і київськім. За редакцію львівську відповідає Володимир Гнатюк. та за виданнє київське відповідають: як видавець Михайло Грушевський, як редактор Фотій Красицький.

На переломі р. 1907. станула перед нами боротьба за реформу виборчу до галицького Сойму. До порозуміння з польською більшістю галицького Сойму в справі соймової реформи виборчої не дійшло. Кожда соймова сесія була доказом безсильности Руського Клюбу, що останними роками в числі 13. послів ставав до боротьби проти 135. зєдинених польських послів. Поляки намагались, щоби центральне правительство скликало іще додаткову соймову сесію на ухваленнє соймової реформи виборчої. Наша парляментарна репрезентація спротивила ся сьому плянови та зажадала розписання нових виборів до галицького Сойму і лєґального переведення сих виборів під кличем соймової реформи виборчої. Ми не могли вдоволятись першою побідою, яку ми віднесли, при виборах до Ради державної, а мусіли старати ся, щоб скріпити наше положеннє в галицькім Соймі.
468


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.