Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

494

38. „Діло“ проти митрополита Шептицького, 1908. р.

Під датою 27. липня 1908, р. появив ся розпорядок львівського митрополичого Ординарі-

495

яту з забороною духовенству: втручатися в справи другого пароха. Сей розпорядок викликав нарікання і доноси руссофільських отців духовних супроти наших рухливійших і діяльнійших священиків, що хоча молодші віком і кепричасні до відносної парохії — занимали ся національною орґанізацією громадянства поза плечима „настоящих“ парохів. Та замісць піддати сей розпорядок спокійній критиці умістив був тодішний редактор Льонгин Цегельський в „Ділі“ статтю під заголовком: Ad majorem Poloniae gloriam, в котрій закинув о. митрополитови Шептицькому, що він хоче відірвати духовенство від народної діяльности і зломити наше патріотичне духовенство, та що він станув перед нами як чужинець, надиханий традицією Валєнродизму... За свій нерозважний крок мусів редактор Л. Цегельський внести резиґнацію, та редакцію „Діла“ обняв зараз директор Александер Борковський... Опісля, за кілька років, поєднав ся п. Цегельський з о. митрополитом і перепросив його за свій нерозважний поступок...

Головою спілки „Діла“ був тоді д-р Володимир Охримович.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.