Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

39. Просвітно-економічний конґрес, 1909. р.

Дня 8. грудня 1908. р. припадало сороколіттє заснування Товариства „Просвіта“ у Львові, та головний виділ товариства рішив відсвяткувати сю хвилю ювилейними обходами по філіях і читальнях товариства в цілім краю, а у Львові уладити перший просвітно-економічний конґрес.

Політична боротьба зужила богато енерґії в нашій суспільности, тож треба було провірити нашу роботу на поли просвітно-економічнім,— щоб найти доцільні шляхи продуктивнійшої праці народу.

Бажаючи надати цьому конґресови ширше значіннє, запросила наша „Просвіта“ до участи не тільки Українців з Галичини, Буковини і инших австрійських провінцій, але звернулась з окремим покликом до
496

Українців російських, бо сеж була одна з тих немногих нагод,— коли сини одного народу можуть разом зійти ся, близше себе пізнати, обговорити разом спільні питання та порозуміти ся, як робити далі...

Сей конґрес відбув ся програмово, в днях 1. і 2. лютого 1909. р. у Львові, при участи 768. учасників, та{Пр. пop. Перший Український Просвітно-економічний Конґрес, уладжений Товариством „Просвіта“ в сорокліттє заснування у Львові, в днях 1. і 2. лютого 1909. року. Протоколи і реферати зредаґували д-р Іван Брик і д-р Михайло Коцюба. Львів, 1910.} був поважною маніфестацією всіх частей нашої землі.

Та в дні 8. грудня 1908. р. обходила „Народна Торговля“ у Львові: двайцятьпятилітний ювилей істнування,— перетворена вже в союз торговельний, щоби в краю розвести сіть спілок, зорґанізуваних. на тривких основах народної асоціяції (кооперації){Пр. пop. Юліян Павликовський, Слідами розвою ідеї кооперації і союзного устрою в „Народній Торговлі“, Львів, 1923.}.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.