Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

40. Справа оснування Земельного Банку гіпотечного, 1908. р.

Тут належить ся згадати про заходи нашого Клюбу парляментарного в справі оснування банку гіпотечного. Наш Клюб вистарав ся у центрального правительства концесію на банк під фірмою: „Земельний Банк гіпотечний, спілка акційна у Львові“, що оснував ся на разі з капіталом акційним в сумі одного міліона корон та з правом видання 15. міліонів корон позичок гіпотечних, покритих листами заставними. Сей банк одержав також управ-нення: есконтувати векслі і папери пупілярні, провадити рахунки біжучі, інкасо і депозити.

Основний капітал акційний зложила наша суспільність протягом кількох тижнів,— чим дала прилюдний доказ добре відчутої національної
497

самосвідомости та солідарносте в справах економічних і довіря у свої сили. Отcе був наш великий поступ супроти невідрадних часів, які мусіли переживати в своїх починах такі інституції, як „Народна Торговля“ та „Дністер“. Та се добули ми власними силами, нашою ідейною роботою народною, бо коли висша політика не все дописувала{Пр. пop. мій звіт під заг.: Перший рік парляменту загального голосування 1907—1908) в „Ділі“ з р. 1908. ч. 168 і д.}, то отся низша політика праці в народі і для народу майже завсігди дописувала та була для нас, передових діячів, відрадою і заохотою до дальшої праці. Але до сього треба собі здобути в народі: пошану і довірє, та сього не купиш і не накличеш пустими словами, а доробиш ся правдивим пожертвуваннєм і чесною працею для народу, що нарід зрозуміє, бо він у душу заглядає...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.