Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

55. Друга касаційна розправа проти Мирослава Січинського.

В дні 21. червня 1909. р. відбулась друга касаційна розправа проти Мирослава Січинського, та найвисший трибунал підкинув зажаленнє неважности і доля молодого Січинського закисла від волі монарха. Наша суспільність домагалась від нас послів, щоби підняти всякі заходи для уласкавлоння Січинського, а попри те не покидати опозиції супроти правительства. В сім положенню ми звернулись з просьбою до президента міністрів барона Бінерта про його посередництво до цісаря за помилуванням Січинськог о. Барон Бінерт не підмовив нашій просьбі і зараз пішов до цісаря та приніс нам від-
520

повідь. Цісар мав йому відповісти, що як тільки дізнав ся про сей страшний морд — постановив дарувати життє сьому молодому чоловікови,— але вказуючи на акти судові, сказав цісар, чому інстанції судові не зробили представлення на часову кару вязниці?... В дні 13. липня 1909. р. помилував цісар Мирослава Січинського, замінюючи йому кару смерти на двайцять літ вязниці...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.