Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

56. Замкненнє сесії Ради державної, 1909. р.

В літній сесії парляменту хотіло правительство барона Бінерта перепровадити в Палаті послів справу торговельно-політичиих договорів з сумежними державами, але її перегородили обструкційні наглі внески: Чехів, Словінців і Українців, так що польсько-німецька більшість не могла рушити ся. При сій нагоді піднесли Чехи домаганнє чеського університету на Моравії; Словінці правничого факультету в Любляні; Італійці правничого факультету в Трієсті, та з нашого буку обстоювано оснуваннє українського університету у Львові. Але польсько-німецька коаліція, що мала ратувати правительство барона Бінерта, подиктувала баронови Бінертови конечну умову, що правительство не буде давати односторонних уступок в національних справах. Та без заплати не хотіла попустити опозиція і тому дня 11. липня 1909. р. замкнено сесію Ради державної.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.