Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

25. Століттє уродин Маркіяна Шашкевича.

Галицька Україна відозвалась до своїх братів і сестер на всіх землях, де лиш українське слово
587

гомонить, де лиш рідне свідоме серце бєть ся — з привітом і поклоном, щоби запросити на велике свято століття уродин Маркіяна Шашкевича, століття відродив українського життя в Галичині. Отсе свято уладжував наш краєвий Комітет під проводом діяльного голови о. Теодозія Лежогубського.

Маркіянове свято відбувалось у Підлисю, родиннім місци Маркіяна і у Львові, в днях 5, 6 і 7. падолиста 1911. р. Згадуючи отсе народне свято годить ся нагадати знаменну промову, яку виголосив тоді о. ми-


о. Теодозій Лежогубський

трополит Андрей Шептицький над гробом Маркіяна Шашкевича у Львові. Він сказав між иншим:

„В руськім патріотизмі Галичини — мало історичних традицій, мало державної політичної гадки, але за те на цілій лінії визначне і характеристичне: елементарне стремліннє в народ! Всі маємо се поняттє, що люд се наша сила; що праця для нього — наше завданнє; що його добро — наша будучність... Нам днесь легко зрозуміти, що віддаляти ся від люду, се значить сказувати себе на смерть... Що сей, котрий в Галичині перший до люду звернув ся, був священиком...

588

се наша слава і тою ми днесь священики гордимо ся...“


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.