Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

26. Політичні наради.

З початком місяця падолиста 1911. р. знова зібрав ся Ширший Народний Комітет у Львові, щоби провірити справу поглиблення орґанізації національно-демократичного (народного) сторонництва. Приводом до сього були ті недомагання наших орґанізацій, які проявили ся були в часі останних виборів до державної Ради. При сій нагоді треба було пояснити чутки про мниму угоду польсько-українську, що пустили були Поляки, щоби здержати акцію правительства, як також заходи гуртка наших „угодовців“, форитовайих Поляками, щоби усунути трудности в ухвалюванню; соймової виборчої реформи і зміненого статуту краєвого.

Польські політики відбували свої окремі наради в днях 24, 25 і 26. жовтня 1911. р. у Відні в справі виборчої реформи до галицького Сойму, та в дні 1. падолиста 1911. р. радило коло соймове у Львові і там піднесено думку, щоби поставити „junctim“ соймової виборчої реформи зі справою українського університету. З нашого боку відкинено сю думку від разу...{Справа нашого університету була знова порушена в Палаті послів в дні 25. жовтня 1911. p., при поновній дебаті над справою італійського факультету. Промовляв тоді п. Ол. Колесса на тему: „Позір на схід держави!...“}.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.