Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

38. Міністер закордонних справ граф Еренталь.

Чоловіком, що в сім часі звернув увагу цісаря Франц Йосифа на значіннє справи української для Австрії був міністер закордонних справ граф Еренталь. Я мав нагоду літом 1911. р. говорити з ним про нашу справу, і тоді я переконав ся, що він був обізнаний з нашими відносинами національними в Галичині і в Росії. Він отверто дорікав, що австрійські правительства не мають ні зручности ні сили, щоби заспокоїти таку дрібну справу як італійський факуль-
606

тет, хоча Австрія зобовязалась до сього супроти союзної італійської держави. Від нього я дізнав ся, що міністерство закордонних справ удержує христіянсько-суспільний дневник „Руслан“ у Львові. В нашій справі заступав він думку, що галицьких Українців треба заспокоїти у їх всіх оправданих домаганнях, так щоби вони не мали ніякої причини ґравітувати до Росії, та щоби Росія не мала ніякого приводу вмішувати ся у внутрішні справи Австрії, бо се може викликати „casum belli“ між Австрією і Росією. А на мій запит: що він думає про нашу університетську справу — відповів мені, що се є перша справа, яку повинна Австрія залагодити чим скорше, щоби випередити Росію. Та коли я сказав, щоби він представив цісареви сю справу,— він заявив мені, що вже представляв цісареви; що цісар зовсім годить ся на те, та що він буде далі напирати на цісаря і на австрійське правительство в сій справі...

Та в дні 17. лютого 1912. р. помер міністер закордонних справ граф Еренталь, а на його місце прийшов угорський граф Берхтольд. Наслідом сього опорожнилось місце спільного міністра скарбу і цісар покликав п. Біліньского на те місце...

Через те витворились знова инші відносини в оточенню цісаря і в політиці закордонній...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.