Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

39. Аґітація в краю.

А в краю йшла безпроривно аґітація вічами і всякими зборами, що прилюдно проголошували наші народні домагання та творили живу школу політичну для нашого народу.

Найстарше з наших товариств „Руська Бесіда“ у Львові обходило тоді ювилей свого піввікового істнування. Се товариство було першим орґанізаційним центром свідомого українства в Галичині. В нім гуртували ся люде, що клали перші основи під будову нашого народного орґанізму і життя. В сім часі було воно вже тільки центром товариського життя нашої львівської громади. Головою „Руської Бесіди“
607

у Львові був тоді: старший радник Лев Шехович. Опісля „Руська Бесіда“ у Львові змінила назву на „Українська Бесіда“. Сьогодня є приміщена „Українська Бесіда“ у Львові в „Народнім Домі“ та в тім самім льокалі, з котрого в сімдесятих роках минулого століття мусіла втікати перед гоненіями твердих Рутенців...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.