Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

40. Палата послів,— весняна сесія 1912. р.

Відтак в дні 5. марта 1912. р. зібралась Палата послів у Відні, на весняну сесію великих реформ: державних фінансів, соціяльного обезпечення і військових установ.

Та ми прибули до парляменту з новим гостинцем, бо галицькі староства у веснянім сезоні робітничім розпочали самовільно спинювати зарібкову еміґрацію нашого сільського населення. Президія українського парляментарного Клюбу звернула ся до президента міністрів графа Штірка і до міністра внутрішних справ барона Гайнольда, щоби рознорядили негайне усуненнє тих перепон, як також внесла інтерпеляцію в парляменті з приводу сеї справи. Далі внесли ми в Палаті послів застереженнє проти санкціонування неважних ухвал галицького Сойму та в справі засуду українських студентів.

Зокрема, події з 1. липня 1910. р. і звязаний з ними процес карний проти 101. наших студентів та тяжкий засуд сотки нашої молоді хотіла польська сторона вихіснувати проти нас як акт відплати за нашу обструкцію в галицькім Соймі. Тому підняла наша парляментарна репрезентація у Відні всякі можливі заходи, щоби вирубати нашу сотку студентів від утрати академічного степення. Ситуація була доволі прикра: веди опозицію, ба навіть обструкцію проти правительства, а другими дверми заходи про помилуваннє...

Та остаточно заходам нашим удало ся виєднати даруваннє наслідків кари для всіх засудже-
608

них студентів, а увільненне від відбування кари для всіх з виємом десяти. Ось так,— акт цісарської ласки закінчив події університетські з 1. липня 1910. р. та став рівночасно коректурою галицького су дівництва...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.