Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

42. Відновленнє справи університетської.

Подія з 1. липня 1910. р. стала причиною перерви університетської акції — заки поладнались наслідки сеї події, і тепер знова прийшов час відновити її. Український Клюб парляментарний станув на становищі конечної потреби дефінітивного полагодження сеї пекучої справи. Український університет увійшов в нову актуальну фазу як наша культурна і політична необхідність. З уповажнення нашого Клюбу перевів я разом з товаришем п. Колессою вступні конференції у міністра просвіти барона Гусарека і йому предложили ми наше становище. Іменем Поляків предложив міністер Длуґош становище Кола Польського. Правительство приняло до відома погляди обох сторін і обовязало ся виготовити формулу до полагодження справи університетської, по чім мали наступити мериторичні наради про переведеннє розділу обох університетів у Львові.

На день 26. квітня 1912. р. скликав я нараду Українського Парляментарного Союза
612

в справі університетській. Члени трьох клюбів: українського (національно-демократичного), радикального і буковинського зібрались разом і одноголосно вирішили, що справа університетська є спільною справою Союза та уповажнили мене як президента Союза разом з фаховими знавцями, професорами університету: Горбачевським, Дністрянським, Колессою і Смаль — Стоцьким далі вести вказані переговори.

Опісля в перших днях місяця мая 1912. р. запросив мене президент міністрів граф Штірк до себе і заявив мені довірочно, що правительство предложить свій проєкт в справі українського університету — на слідуючий тиждень — нашій репрезентації і Колу Польському, при чім додав з великим вдоволеннєм, що презес Кола Польського д-р Лєо вже приєднав більшість Кола Польського за оснуваннєм українського університету у Львові...

Та лихо не спить...


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.