Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

44. Святочні Збори в „Народнім Домі“ у Львові, 1912. р.

Щоби поважним способом спараліжувати демонстраційний польський обхід на львівськім унівевситеті,— з ініціятиви Українського Союза парляментарного відбули ся тогож дня 29. мая 1912. p., в салі „Народного Дому“ у Львові: святочні збори в справі оснування українського університету. Отсе була супротивна маніфестація за український університет у Львові. На сих зборах явили ся: заступники українських товариств культурних і просвітних, українських парляментарних репрезентацій, політичних орґанізацій, українські професори університетів і академічна молодь,— щоб проречисто засвідчити однодушність всеї нації в змаганню до заспокоєння одної з найбільше пекучих потреб народу,— дати доказ правді і відповідь противникам та ворогам, а суспільности нашій почин до дальшого уладжування масових віч і зборів в справі українського університету у Львові.

Під проводом президії Українського Союза парляментарного відбув ся сей збір маніфестаційний поважно і величаво. Професор чеського університету в Празі д-р Іван Горбачевський виголосив реферат: про змагання українського народу до висшої освіти; п. д-р Кость Левицький про історію парляментарних заходів за український університет, та відпоручник української академічної молоді С. Маґаляс: про змагання українських студентів за рідну висшу школу. По переведеній нараді ухвалено одноголосно резолюції за нашим самостійним університетом у Львові, як також протест проти мнимого ювилею 250. літних роковин оснування теперішного львівського університету польським королем Яном Казимиром.

Імпонуючий своєю повагою і силою народного духа — святочний збір зробив велике вражіннє...
616


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.