Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

58. Ширший Народний Комітет, 1912. р.

Кредити на війну обстоювали оба польські міністри: Біліньскі як міністер спільного скарбу і Залєскі як австрійський міністер скарбу. Їх провідною думкою було відбудувати Польщу при помочи Австрії, а правительство австрійське не хотіло собі наражувати Поляків у грізнім моменті недалекої війни з Росією і здержувало виконаннє своїх приречень, зглядно зобовязань супроти Українців.

Те становище правительства спричинило невдоволеннє в краю. Ширший Народний Комітет,
628

національно-демократичного сторонництва, зібрав ся у Львові на нараду в дні 15. жовтня 1912. і ухвалив резолюції:

1) ствердив, що справа соймової виборчої реформи проволікаєсь з вини польської більшости і односторонного поступовання краєвого правительства;

2) ствердив з найбільшим невдоволеннем, що справа українського університету досі іще не є зреалізована;

3) приймив до відома слова цісарського признання, але з жалем сконстатував, що положеннє українського народу в Галичині стоїть в яркій суперечности зі словами цісаря, бо сі слова не найшли ніякого примінення в дійсних обставинах нашого життя в краю.


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.