Малорусская Народная Историческая Библиотечка
история национального движения Украины 
Главная Движения Регионы Вопросы Деятели
Смотрите также разделы:
     Регионы --> Галичина (Общие работы)
     Вопросы --> История (Капитальные исторические работы)
     Факсимиль материала на МНИБ

"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"

71. Розписаннє виборів до Сойму галицького, 1913. р.

З розписаннєм виборів до Сойму увійшов наш край в новий період горячої діяльности коло зорґанізування всіх сил до боротьби за здобуття нашому народови в Соймі краєвім належного заступництва. Народний Комітет оголосив в дні 17. мая 1913. р. маніфест: „До руського народу галицької землі!“. В тім маніфесті візвав він нарід до виборчої праці, та негайно приступив до визначування посольських кандидатів.

Українські христіянсько-соціяльні відбули під проводом радника двору Ол. Барвінського засіданнє і постановили в деяких округах ставити власних кандидатів.

Руссофіли заключили були виборчий бльок з всеполяками і подільськими шляхтичами, та разом розпочали передвиборчу мобілізацію.

Польський епископат видав знова підбурюючий пастирський лист, а наш грецько-католицький епископат видав також пастирський лист в справі соймових виборів і соймової реформи виборчої, та в лагіднім дусі патріотичнім — підчеркував потребу єдности з народом.

В сім часі наступила консолідація українських соціяльних демократів обох фракцій: автономістичної і централістичної.
653

В сих обставинах пішла в рух акція виборча в краю...

Український Парляментарний Союз: вже тоді не функціонував, тай спільного клюбу з радикалами не мож було зложити, головно через опозицію п. Трильовського. Але проте наш Український Клюб в парляменті порозумівав ся з радикальним Клюбом відносно акції виборчої і тактики в парляменті.


Д-р Кирило Трильовський


"Кость Левицький. Iсторiя полiтичноi думки галицьких украiнцiв 1848-1914"Украинские Страницы, http://www.ukrstor.com/
История национального движения Украины 1800-1920ые годы.