Михаил Петрович Драгоманов (1841-1895)

Традиция - это передача пламени, а не поклонение пеплу.
Поделиться в соц.сетях:
Вступ

1-1

Віче

    Лист акад. радикалів із Кракова3-3

Промови:

    Дра С. Даниловича3-7, 15-16,20
    Федора Котюка7-8
    М. Павліка 8-8,13,19
    Івана Сандуляка8-9,20
    Івана Міхаса9-10
    Яна Копетиньского10-10
    Николи Канафоцкото11-11
    Андрія Кисіля11-12,18
    Дра K. Трильовского12-13, 18-19
    Резолюція політ.13-14
    Юрка Лутчака 16-16
    Іосифа Гудеца 16-17
    Стефана Крайківского 17-18
    Стефана Новаковского (і телеграма до М. П-ча)18,21
    Павла Левіцкого 20-21

Перші збори руско-украінского просвітного Товариства „Поступ"

22-23

Властивий юбилей

Промови:

   М. Павлика23-25, 36-43
   Дра Івана Франка25-36
   Дарунки для М. П-ча43-49

Привіти для М. П-ча:

   Із Полтавщини.49-51
    Від молоді-учнів столиці Н. Н.51-52
    Від украінських худогів 52-53
    Від старших Украiнців унiв. города Н. Н.53-54
    Від НН-ців (до Альбома Украіни)55-57
    Із киівськоі губерніi 57-58
    Від молодіжі унів. города N. N.58-59
    Із Херсонськоі губ.59-61
    Від старших Укр. унів. города N. N.62-63
    Із Бессарабськоi губ.63-64
    Від молодіжі унів. гор. N. N.65-66
    Від гурту Украiнок унів. города N. N.66-67
    Від незвісийх авторів67-68
    Від прихильників і ровесників 68-72
    Від унів. молодіжі в N. N. 72-74
    Отъ читателей и почитателей 74-76
    Із Чернигівськоі губ. 76-82
    Із Харьківськоі губ. 82-84
    Від П. Дашкевича і А. Ляхоцкого 84-85
    Від Хведора Вовка 85-85
    Від С. Степняка, Е. Лазарева і Ф. Волховського 85-88

Адреси і телеграми з Галичини

88-95

Промови участників юбилея:

    Ярослава Розводи95-96
    Стефана Новаковского 96-96
    Яна Чопа 97-97
    Паталіі Кобринскоі 97-99
    Василя Стефаника 99-100
    Івана Сандуляка 100-100
    Івана Копача 100-102
    Дениса Лукіяновича 102-103
    Комерс 104-104

Відповідь Михайла Петровича Драгоманова

105-112

Привіти європейських учених

    Альфреда Рамбо 113-115
    В. К. Морфiлля 115-115
    Г. Пітре 116-117
    Л. Леже 117-118
    Моріца Шiффа 118-120
    Г. Парі 120-121
    Д. Д. А. (Български Пр?гледъ) 122-127
    Юрія Полівки 128-128
    Анрі Карноа 128-130

Відповідь М. П. Драгоманова на привіти європейських учених

130-131

Смерть і похорони Михайла Петровича Драгоманова.

Вступні голоси:

    М. Павлика 134-148
    П. Вартового (Над труною М. Др-ва) 149-152
    Илиі Димитрова (Спомин остатноі лекціі) 152 - 156

Похорони Михайла Петровича Драгоманова.

    Загальне вражіне (Дра Б. Мінцеса) 157-158
    Вінці і написн на них 150-162

Надгробні промови

    Ректора В. Школи Дмитра Агури 162-171
    Илиі Димитрова 171-180
    Дра Бориса Мінцеса 180-182
    Кр. Пастухова 183-188
    Проф. Гр. А. Б?лковского 188-195

Подяка від сімйі Драгоманова і Шишманова

195-196

Жалібні телеграми і листи (в тім:)

    Від завалівских радикалів 202-203
    Від „Учеників"* з Украіни 203-204
    Від Ю. Яворекого 205-209
    Від С. Степняка 211-211
    Від Ф. Волховського 212-212
    Від А. Хванька 214, 216-219
    Від Андруха Шміґельского 220-221

Виiмки з відзивів газет по поводу смерти М. П. Драгоманова

А) Болгарских

    „Млада България" 222-225
    „Социалистъ" 226-227
    „Народни Права" 228-231
    „Мисъль 232-235
    „Прогрессъ" 235-241
    „Bulgarisches Echo" 241-243
    „Български Пр?гледъ" 244-249

Б) Руских

а) Радикальних
   „Хлібороб" 249-250
   „Громадський Голос" 250 - 253
   "Жите і Слово" 253-255
б) Народовских
   Д?ло" (...Др. О-скій) 255-257,278-289
   „Зоря" 257-257
   „Буковина" (Т. Галіп) 257-274
   „Записки Наук. Тов. ім. Шевченка 274-274
   „Правда" 275-278
в) Староруских
   „Галичанинъ" 289 - 292
   „БесЪда" 293-296

В) Вільний російский голос

    „Летучіе Листки" (Вас. Жукъ) 296-301
    Лист из Чернигова до ред. „Народа" по поводу смерти М. П. Драгоманова 301-304
   Голос кружка радикальноi молодіжі на Украіні с поводу cмерти М. П. Драгоманова 305-310

Перші поминки М. П. Драгоманова (у Кракові)

Промови:

    В. Стеффника 310-311
    Поляка з Конгресівки 312-314
    Игн. Дашиньского 314-316
    Литвина 316-317
    Кесякова (Болгарина) 317-317
    Відозва (для складок на твори) 317- 319
    Польскі соціялісти як реставратори Польщі оd morza do morza 319-322
    Увага від редакціi „Народа" 322-326

Автобіографія М.П. Драгоманова.

    Вступ, М. П. 329-330
    Автобіографічна замітка М. П. Драгоманова 331-379
    Доповнене до Автоб. замітки 381-395
    Михайло Драгоманов - украінский і російский писатель 399-406

Додатки

Із ческих голосів по поводу смерти М. П. Драгоманова.

    Nase Doba, Red. Dr. T. Masaryk 407-413
    Lumir, Др. Ем. Фаіт 414-423

Кілька слів одного софійского студен та про проф. М. Драгоманова (Г. Ц?нова)

423-427

Решта голосів из Украiни с поводу cмер ти М. Драгоманова і вінці на его могилу

428-442

Спис творів М. П. Драгоманова

І-XXXIV

Деякі поправки й додатки.

pisma@dragomanov.info,
malorus.org, копилефт 2006 г.