Михаил Петрович Драгоманов (1841-1895)

Традиция - это передача пламени, а не поклонение пеплу.
Поделиться в соц.сетях:


Биография
  Автобиография
Автобиография (DjVU, Киев 1917)
Австро-руськi вспомини (1867-1877)
Доповнення М. П. Драгоманова до його „Австроруських споминів“ у відповідь рецензентові „Діла“.

Олена Пчiлка - Спогади про Михайла Драгоманова
До гімназіяльних літ М. П. Драгоманова. (Архівні доповнення до споминів О. Пчілки).
Спомини Ірини Волод. Антонович про М. П. Драгоманова.

Взаємини Лесi Українки i Михайла Драгоманова.
Недруковані листи М. Драгоманова до Лесі Українки.
Каревин А.С., Жертва матери. Малоизвестная Леся Украинка.

Болгарський щоденник М. П. Драгоманова
Софійська книгозбірня Драгоманова

Міяковський В. - Звільнення Драгоманова з київського університету.
Михайло Возняк. До історії місії М. Драгоманова.

 

Библиография
  Спис праць М.П. Драгоманова
Матеріяли до Драгоманівської бібліографії Всенародньої Бібліотеки України.
Що читати - М. П. ДРАГОМАНОВ

 

Основные работы
  Чудацькi думки про украiнську нацiональну справу (Киев 1913), (Львов 1915),
Листи на Наддніпрянску Украіну (Коломыя 1894), (Киев 1917)
Неполітична політика.

Великорусскій интернаціоналъ и польско-украинскій вопросъ. (Казань 1906)

Полiтичнi пiснi Украjinського народу XVIII-XIX ст. Частина перша, роздiл першиj (Женева 1883)
Полiтичнi пiснi Украjinського народу XVIII-XIX ст. Частина перша, роздiл другиj (Женева 1885)
Историческія пЪсни малорусскаго народа. Томъ 1 (Киев 1874)
Историческія пЪсни малорусскаго народа. Томъ 2 (Киев 1875)

 

Статьи
  Малороссия в ее словесности (Вестник Европы. — 1870. — Июнь)
Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова
Положение и задачи науки древней истории
Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI — XVII ст. (Отечеств. записки. — 1875 — №2,3)
Про українських козаків, татар та турків
Антракт з історії українофільства (Правда. — 1876. — Ч. 12 — 16)
Турки внутренние и внешние
Ученая экспедиция в Западнорусский край
Переднє слово [до «Громади» 1878 р.]
Шевченко, українофіли і соціалізм (Громада. — Вип. 4. — Женева, 1879)
Что такое украинофильство (Русск. богатство. — 1881. — Ноябрь)
Пропащий час Українці під Московським царством (1654-1876)
Нові українські пісні про громадські справи (1764 — 1880) (факсимиль DjVu)
Два учителі
Українська література, проскрибована російським урядом (Женева 1878 - Львов 2001, PDF 1,5 Мб)
Критика М. Драгоманова на перше число львівської „Правди" за рік 1874.
Очерки исторiографiи въ древней Грецiи. (PDF, 46 Мб.)
Cтарі хартіі вольності. Історичні нариси.

 

Собрания сочинений
  Михайло Драгоманов. Вибранi працi. (Киев 2006-2007)
   Том 1, книга перша - Icторiя. Педагогiка. Публiцистика.
   Том 1, книга друга - Icторiя. Педагогiка. Публiцистика.
   Том 2. Фольклористика. Лiтературознавство.
   Том 3. Лiтературознавство.

Собрание политических сочинений М.П. Драгоманова
Изд. редакции "Освобождения". – Paris: Societe nouvelle de librairie et edition
   Т. 1 – 1905. – VIII, 376 с.
   Т. 2 – 1906. – LIX, 874 с.

Розвідки М. Драгоманова про укр. народну словесність і письменство.
    Том 1. (фото) (Львов 1899, 260 стр.)
    Том 2. (фото) (Львов 1900, 238 стр.)
    Том 3. (фото) (Львов 1906, 362 стр.)
    Том 4. (фото) (Львов 1907, 399 стр.)

Лiтературно-публiцистичнi працi. Том I (Киев, 1973 г)
Лiтературно-публiцистичнi працi. Том II (Киев, 1973 г)

Вибране. (факсимиль DjVu) (Киев, 1991 г)

 

Периодика под руководством Драгоманова
  Громада, Нр. 1 (Женева, 1878)
Громада, Нр. 2 (Женева, )
Громада, Нр. 3 (Женева, )
Громада, Нр. 4 (Женева, 1879)
Громада, Нр. 5 (Женева, 1882)
Годовая подборка Народа за 1890-ый год (Львов, 1890 г)
Годовая подборка Народа за 1891-ый год (Львов, 1891 г)
Годовая подборка Народа за 1892-ый год (Львов, 1892 г)
Годовая подборка Народа за 1893-ый год (Львов, 1893 г)
Годовая подборка Народа за 1894-ый год (Львов, 1894 г)

 

Переписка
  Переписка М.П.Драгоманова с львовским журналом «Друг»
Переписка Михайла Драгоманова з Мелiтоном Бучинським 1871-1877 (Львов, 1910)
М.П. Драгоманов - Переписка. (Зiбрав i зладив М.Павлик. Т 1. Львов 1901)
Б. Грiнченко — М. Драгоманов Дiалоги прр украiнську нацiональну справу
Переписка Ивана Франко с Михаилом Драгомновым (Львов 2006, PDF 9 Мб)
Архiв Михайла Драгоманова. Том I. Листування киiвськоi Староi Громади з М.Драгомановим (1870-1895 рр.) (Варшава 1938)
Переписка М. Драгоманова з Наталією Кобринською (1893-1895).djvu (Львов 1905)
Листи до Ів. Франка і инших (1887-1895) (Львов 1908)
Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895). Том 8. 1894-1895 (Черновцы 1911)

 

Другие о Драгоманове
 
Иван
Лысяк-Рудницкий,
Драгоманов как политический теоретик
Михайло Драгоманов — украінский і російский писатель
БесЪда: M. П. Драгомановъ
Галичанинъ: Мих. Петрович Драгомановъ
Летучіе Листки: Мих. Петров. Драгомановъ. (Некрологъ).
И. Франко: Речь по поводу 30летия деятельности Драгоманова
М. Павлик: Речь по поводу 30летия деятельности Драгоманова
С. Петлюра: Драгоманов про украiнське питання
Б.Кістяківський. М.П.Драгоманов: його політичні погляди, літературна діяльність і життя.
Константин Сигов. Мутация “внешней войны“ и политическая теория М.Драгоманова
Задеснянський, Р.Нацiонально-полiтичнi погляди М. Драгоманова. Iх вплив та значiння.
Заславский, Д.М.П. Драгоманов. Критико-биографический очерк. (Киев 1924)
- Отзыв М.С. Грушевского на книгу.
Заславский, Д. М.П. Драгоманов. К истории украинского национализма. (Москва 1934)
Горбач, Назар Справжнiй Михайло Драгоманов (Львов 2008)
В.С. Лісовий, Драгоманов і Донцов
Р.П. Iванова, Михайло Драгоманов у суспiльно-полiтичному русi Росiї та України (Киев 1971)
П. Л. Тучапський, Роля Драгоманова в суспільному рухові Росії й України.
П. Л. Тучапський, Національні погляди Драгоманова.
Юрiй Хорунжий, Речник української демократії Михайло Драгоманов і його унікальна книгозбірня. (PDF, 22 Мб)
А.М. Катренко,
Ю.В. Беззуб,
Український національний рух XIX століття. (По сторiнках праць Михайла Драгоманова)
Ольга Куца, Михайло Драгоманов i розвиток української лiтератури у другiй половинi XIX столiття.
Григораш Н.Компаративiстичн студiї Михайла Драгоманова на сторiнках болгарського перiодичного видання "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина"
Заверющенко Н. С.Поняття “народна воля” в публіцистиці Михайла Драгоманова та партії народовольців
Сумцов Н. Ф.Исследования М. П. Драгоманова по фольклору в болгарском "Сборнике за народни умотворения"
Романченко I.Михайло Драгоманов у Болгарiї
Романченко I. С.Михайло Драгоманов i Леся Українка в їх листуваннi
Лисенко О. Я.М. Драгоманов про iсторичний прогрес
Мишанич С.Фольклористична спадщина видатного українського вченого
Микитчук Н. М.Етно-територiальна єднiсть України: погляди М. Драгоманова
Мих. Грушевський Місія Драгоманова.

 

Фотоархив
  Драгоманов М.П., Віра та громадські справи (Киев 1917, 13 стр.)
Драгоманов М.П., Рай і поступ (Киев 1906, 96 стр.), (1915, 72 стр.)
Драгоманів М.П., Швейцарська спілка (Киев, 30 стр.)
Драгоманов М.П., Римская империя и Тацит (Киев 1869, 415 стр.)

Штрихи до наук. портрета Драгоманова (отдельные главы, Киев 1991, 248 стр.)
Довгич В.А., Українська ідея в політичній теорії Драгоманова (Киев 1991, 156 стр.)
Лукеренко В.Л., Світогляд Драгоманова (Киев 1965, 124 стр.)
Соціально-філософські ідеї Драгоманова (Киев 1995, 117 стр.)
Проблеми державності в творчості Драгоманова (Черновцы 1996, 21 стр.)
Мацько В.П. Драгоманов і медієвістика (Хмельницкий 2000, 79 стр.)
Депенчук Л.П., Лук М.І. Історіософія та соціальна філософія М. Драгоманова (Киев 1999, 210 стр.)

 

Материалы на иностранных языках
 

Mykhaylo Drahomanov: A Symposium and Selected Writings, The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Vol. II, Spring, 1952, No. 1 (3).

Part One -- Symposium on Mykhaylo Drahomanov
Drahomanov and the European Conscience, Philip E. Mosely 1
The Life of Mykhaylo Drahomanov, Volodymyr Doroshenko 6
Drahomanov and Ukrainian Historiography, Dmytro Doroshenko 23
Drahomanov as Folklorist, Petro Odarchenko 36
Drahomanov's Impact on Ukrainian Politics, Matviy Stakhiv 47
Drahomanov and the English-Speaking World, Svitozor Drahomanov 63
Drahomanov as a Political Theorist, Ivan L. Rudnytsky 70
A Bibliography of Drahomanov's Major Works, Svitozor Drahomanov and Ivan L. Rudnytsky 131

Part Two -- Selected Writings of Mykhaylo Drahomanov
A Geographic and Historical Survey of Eastern Europe 141
The Lost Epoch 153
Germany's Drive to the East and Moscow's Drive to the West 161
Panslav Federalism 175
The Centralization of the Revolutionary Struggle in Russia 181
Free Union; Draft of a Ukrainian Political and Social Program 193
The Program of the Review Hromada 206
Political and Social Ideas in Ukrainian Folk Songs 209
Taming of the Shrew in the Folklore of the Ukraine 214

Editor's Notes 219
A Note on Transliteration 225

 

Прочие публикации
  Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895 - Его юбилей, смерть, автобiографiя i спис творiв (Львов, 1896)
Iванченко Р.П. - Раби Кива не мовчали... до 150-рiччя вiд дня народження М.П. Драгоманова (Киев 1991)
Федченко П.М. - Михайло Драгоманов. Життя i творчiсть. (Киев 1991)
Михайло Драгоманов. Документи i матерiали 1841 - 1994 (Львов 2001)
1895-1920. Памяти Михайла Драгоманова. Збiрник. (Харькiв 1920)

 

Страницы в интернете о Драгоманове
  Малорусская Народная Историческая Библиотечка
Украинские Страницы
Кабінет-музей М.П.Драгоманова
ІЗБОРНИК

 


pisma@dragomanov.info,
malorus.org, копилефт 2006 г.